Υφάνετε μαζί μας

WORKSHOP

Υφάνετε μαζί μας, δημιουργώντας το δικό σας υφαντό, σε εργαστήρια ευέλικτα και προσαρμόσιμα στις ανάγκες σας.

“Ζωντανεύουμε” την τέχνη της υφαντικής

Σε Ποιους Απευθύνεται

Βιωματικά εργαστήρια για:

Χαρακτηριστικά

Υφάνετε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε την επίσκεψη σας.